Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Administrator Danych Osobowych: II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 43-603 Jaworzno

kontakt: lo2@jaworzno.edu.pl   tel. (32) 7629368

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Nikola Banasik

kontakt: nikola@informatics.jaworzno.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie, reprezentowana przez Witolda Ochmana - Dyrektora Szkoły.
Adres szkoły: ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 43-603 Jaworzno,  kontakt: lo2@jaworzno.edu.pl   tel. (32) 7629368

2. Inspektorem ochrony danych jest Nikola Banasik kontakt: nikola@informatics.jaworzno.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz  innych ustaw.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Zebrane dane będą przechowywane przez okres, który określają przepisy prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
 a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie, reprezentowana przez Witolda Ochmana - Dyrektora Szkoły.
Adres szkoły: ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 43-603 Jaworzno,  kontakt: lo2@jaworzno.edu.pl   tel. (32) 7629368

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Nikola Banasik Kontakt: nikola@informatics.jaworzno.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz statutu szkoły.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Zebrane dane będą przechowywane do zakończenia trwania obowiązku szkolnego,
 a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.  Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę o systemie oświaty i wydane do niej akty wykonawcze oraz statut szkoły jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie, reprezentowana przez Witolda Ochmana - Dyrektora Szkoły.
Adres szkoły: ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 43-603 Jaworzno,  kontakt: lo2@jaworzno.edu.pl   tel. (32) 76293682.           

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Nikola Banasik. Kontakt: nikola@informatics.jaworzno.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana dane będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.

5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania
w celach analitycznych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
 iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Polityka Cookie