Rysunek techniczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rysunek jest jedną z wielu form wypowiadania się i wzajemnego porozumiewania ludzi, podobnie jak mowa czy pismo.

Rysunki techniczne w zależności od przeznaczenia i sposobu wykonania można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje:

− szkice odręczne z zachowaniem proporcji, zwymiarowane lub bez wymiarów,

− rysunki wykonane za pomocą przyborów, zwymiarowane.

W trakcie zajęć są realizowane obie formy. Uczniowie będą mieli również okazję zapoznania się z możliwościami komputerów w tym zakresie.

Proponowane treści obejmują:

– podstawowe wiadomości o rys. technicznym – wymiarowanie figur płaskich

– pismo techniczne – ćwiczenia

– przekroje brył w rysunku technicznym

– rysunek poglądowy, złożeniowy i wykonawczy

– zasady rzutowania

– dimetria w rysunku technicznym

– izometria w rysunku technicznym

– sporządzanie modelu bryły na podstawie rzutu prostokątnego


Nauczyciel rysunku technicznego:

mgr Witold Ochman