Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WSTĘP

Do 1985 roku w naszym prawie stutysięcznym mieście funkcjonowało jedno liceum ogólnokształcące. Młodzież pragnąca uczyć się w szkole średniej musiała szukać miejsca w sąsiednich miastach. Aby ten stan zmienić władze miejskie postanowiły zorganizować II LO. 19 czerwca1986 roku starania te zaowocowały powołaniem przez wojewodę katowickiego nowej szkoły w Jaworznie. Zlokalizowano ją w budynku istniejącej SP nr 7 przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6. Dwóm szkołom nadano nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jaworznie. W tym kształcie placówka funkcjonowała do połowy lat dziewięćdziesiątych.

II LO w Jaworznie, które swoją działalność rozpoczęło 1 września 1986 roku, liczyło 91 uczniów (80 dziewcząt, 11 chłopców) i posiadało trzy oddziały o profilach: humanistycznym, ogólnym i biologiczno-chemicznym. Funkcję dyrektora obu placówek powierzono mgr Henryce Stachańczyk, która prowadziła szkołę do roku 1991. W latach 1991-1996 funkcję dyrektora szkoły sprawował mgr Henryk Starzyk. W latach 1996-2006 - mgr Maria Grzesik., następnie w latach 2006 - 2021  mgr Małgorzata Szafrańska. Od września 2021 dyrektorem szkoły jest mgr Witold Ochman. 

 

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ „DWÓJKI”

Pierwsza studniówka odbyła się w styczniu 1990 roku i w tym samym roku w czerwcu pierwsi maturzyści opuścili szkołę. Absolwenci od samego początku uzyskiwali wysokie wyniki na egzaminach maturalnych. Znaczący procent kończących II LO w Jaworznie podejmuje studia wyższe na uczelniach publicznych.

Na mocy umów zawartych między szkołą, a AGH i Politechniką Śląską maturzyści z lat 1999-2001 mieli możliwość połączenia egzaminu dojrzałości z egzaminem na wyższe uczelnie. Z oferty tej skorzystało 70 osób. 

W 2020 szkoła podpisała umowę partnerską z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Wysoki poziom kształcenia w II LO potwierdzają rankingi przeprowadzone przez czasopisma – w 2003 roku, szkoła była notowana jako 19 wśród najlepszych szkół średnich w woj. śląskim. (ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw), w 2004 rokujako47 wśród najlepszych szkół średnich w woj. śląskim (ranking Tygodnika Newsweek), w roku 2011 jako 57 wśród najlepszych liceów ogólnokształcących w woj. śląskim. (ranking Perspektyw). Prestiżowy tytuł „Brązowej Szkoły 2014otrzymało II LO decyzją Kapituły rankingu Perspektyw. Szkoła zajęła 37. miejsce w województwie śląskim. Kryterium decydującym o umieszczeniu szkoły w rankingu są wyniki matur oraz uzyskiwanie przez uczniów tytułu laureata i finalisty w olimpiadach przedmiotowych z listy MEN  na szczeblu  centralnym. Oto  oznaczenia uzyskane przez II LO wkolejnych latach:

Ranking Liceów

2015 srebrna tarcza; 298 miejsce w kraju i 30 w województwie
2016 srebrna tarcza; 268 miejsce w kraju i 30 w województwie
2017 brązowa tarcza; 308 miejsce w kraju i 36 w województwie
2018 brązowa tarcza; 457 miejsce w kraju i 51 w województwie
2019 srebrna tarcza; 451 miejsce w kraju i 51 w województwie
2020 srebrna tarcza; 356 miejsce w kraju i 28 w województwie
2021 srebrna tarcza; 304 miejsce w kraju i 33 w województwie
2022 brązowa tarcza; 614 miejsce w kraju i 70 w województwie
2023 srebrna tarcza; 356 miejsce w kraju i 34 w województwie

W pierwszej edycji Śląskiej Szkoły Jakości II LO – jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w mieście – uzyskała certyfikat jakości w obszarze Kształcenie - w 2005 roku..

W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 szkoła została poddana zewnętrznemu mierzeniu jakości pracy w obszarze Kształcenie. Ewaluacji dokonywali przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty. We wszystkich 4 kategoriach II LO uzyskało najwyższą ocenę A.

Pełny tekst o historii znajduje się na stronie archiwalnej http://arch.lo2.jaworzno.edu.pl/index.php/o-szkole/historia