Podstawy przedsiębiorczości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczniów z istotą przedsiębiorczości i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, ukazaniem mechanizmów i zasad gospodarki rynkowej. Przedmiot zaznajamia uczniów z możliwościami uruchomienia działalności gospodarczej przez podmioty różnych branż. Uczeń poznaje aktualne unormowania prawne z zakresu prawa pracy, a także poznaje podstawowe obciążenia podatkowe w podmiotach zaliczanych do małych i średnich firm oraz sposoby rozliczania, dokumentowania i ewidencji procesu działalności gospodarczej na potrzeby rozliczeń publicznych.

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości:

mgr Katarzyna Dorynek

Poprzednie artykuły na archiwalnej stronie http://arch.lo2.jaworzno.edu.pl/index.php/przedmioty/pozostale/pp