Historia i społeczeństwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zajęcia  z przedmiotu historia i społeczeństwo realizują uczniowie, którzy nie wybrali w klasie drugiej historii jako przedmiotu nauczanego na poziomie  rozszerzonym. Przedmiot ten jest  prowadzony przez dwa lata ( druga i trzecia klasa) w wymiarze dwóch godzin w tygodniu i ma charakter uzupełniający. W naszej szkole jest on realizowany problemowo , tzn. uczniowie zajmują się konkretnymi zagadnieniami na przestrzeni wieków i poza obowiązkowym wątkiem, związanym z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski ( Ojczysty panteon, ojczyste spory), wybór pozostałych wątków jest konsultowany  z uczniami. Uczniowie mogą wybierać zagadnienia spośród następujących:
   Wojna i wojskowość.
   Język, komunikacja, media.
   Kobieta, mężczyzna, rodzina.
   Nauka.
   Rządzący i rządzeni.
   Swojskość i obcość.
   Gospodarka.

Nauczyciel historii i społeczeństwa:

mgr Małgorzata Kurnik

mgr Ksymena Nowicka - Klimczak

 

Poprzednie artykuły na archiwalnej stronie