Wiedza o kulturze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Kultura jest tym, co sprawiło że człowiek jest  czymś więcej niż tylko przypadkowym zdarzeniem w przyrodzie”

Słowa A. Malraux są dobrym punktem wyjścia,  by zrozumieć, czym zajmuje się przedmiot wiedza o kulturze. To podróż po świecie człowieka, po różnych zakątkach naszej kulturowej rzeczywistości.  Trasa tej wędrówki nie jest prosta, bo zahacza o sferę sztuk plastycznych, świat środków masowego komunikowania,  reklamy, ale  i też muzykę, taniec, kino, świat kontrkultury i subkultur. Dzięki  temu można lepiej pozna siebie, innych, świat i zasady nim rządzące, a przy okazji realizować swoje pasje i zainteresowania, bo każda aktywność kulturowa (nawet w minimalnym zakresie) zasługuje na uznanie.

W ramach tego przedmiotu można więc : pisać, projektować, ożywiać, organizować, przedstawiać, tworzyć, inscenizować, interpretować, oceniać, analizować  możliwości jest naprawdę wiele.

Nauczyciel wiedzy o kulturze:

mgr Anna Adamus ( annaadamus1@o2.pl )

Poprzednie artykuły na archiwalnej stronie