II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

Fizyka

Zjawisko fotoelektryczne

Arkusz maturalny1

Przykłady zastosowania zasad dynamiki

Współczynnik tarcia

Charakterystyki prądowo-napięciowe

Prawa Kirchhoffa

Badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego

Badanie ruchu jednostajnego

Elektryzowanie

Tabela Ruch Obrotowy

 Tabela i plan (docx)

Atomowa kl.I

Fizyka jądrowa

Energetyka jądrowa

Instrukcja ruch j.przyspieszony