Współpraca z Politechniką Śląską

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2022

Wspaniałe wiadomośći! Nasza szkoła podpisała umowę o współpracy z Politechniką Śląską. Celem umowy jest podjęcie przez Wydział Inżynierii Środowiska I Energetyki oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie współpracy naukowo – dydaktycznej w ramach patronatu nad klasami.

W ramach podpisanej umowy przewiduje się następujące formy współpracy:

- prowadzenie wykładów i innych form zajęć dla uczniów LO2

- możliwość udziału uczniów LO2 w realizacji projektów uczelnianych, konferencjach, seminariach i szkoleniach na terenie Politechniki Śląskiej, przygotowanie i wydanie wspólnych publikacji

- działania na rzecz popularyzacji nauk ścisłych i technicznych: zajęcia, pokazy prowadzone przez pracowników i studentów Politechniki, udział w imprezach naukowych organizowanych przez Wydział

- wspieranie nauczycieli szkoły w podnoszeniu kwalifikacji i działania na rzecz rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi uczniów.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie 1

    1