Procedura funkcjonowania gabinetów medycyny szkolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 sierpnia 2020

Procedura funkcjonowania gabinetów medycyny szkolnej ZLO w Jaworznie w czasie epidemii COVID – 19  zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z 8 maja 2020 r. dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych.

Każdy gabinet czynny zgodnie z harmonogramem zgłoszonym do NFZ  na dzień 1 września 2020 r.

 

 Stosowanie środków ochrony indywidualnej w przypadku braku kontaktu z uczniem

- ochronna odzież robocza

- obuwie medyczne

- stosowanie zasady „nic poniżej łokcia” (nie zakładamy pierścionków, zegarków, bransoletek, opasek, naturalne paznokcie krótko obcięte nie wystające ponad opuszki palców, bez lakieru ani innej trwałej sztucznej powłoki)

- skaleczenia, otarcia skóry rąk zabezpieczone wodoszczelnym opatrunkiem

 Stosowanie środków ochrony indywidualnej w przypadku  kontaktu z uczniem:

- ochronna odzież robocza

- obuwie medyczne

- maseczka zakrywająca usta i nos ( nie obowiązuje, jeżeli pielegniarka/higienistka przebywa w gabinecie sama)

- przyłbica lub okulary ochronne w przypadku kontaktu bliższego niż 2m

- fartuch ochronny

- rękawiczki jednorazowe

 

 Zasady udzielania świadczeń uczniom bez objawów COVID - 19

w gabinecie medycyny szkolnej:

- uczeń przed wejściem do gabinetu powinien zdezynfekować ręce ( można w drzwiach gabinetu spryskać ręce ucznia środkiem dezynfekcyjnym i polecić mu rozprowadzić środek na dłoniach)

- w ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń/dziecko

- w czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy

- w ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym

w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy

- realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

- nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkach szkolnych.

 Postępowanie  w przypadku podejrzenia zakażenia SARS COV – 2  u pracowników szkoły lub uczniów.

- w przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, tj. gorączka 

- w przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod numerem 112 - dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”. Ucznia należy odizolować do czasu przybycia opiekuna w izolatce lub miejscu wyznaczonym do tego celu przez dyrektora szkoły.

- pielęgniarka/higienistka powinna polecić uczniowi/pracownikowi szkoły/przedszkola/żłobka nałożenie maseczki.

- podczas udzielania świadczeń u ucznia/dziecka/pracownika, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3 lub maska chirurgiczna w przypadku braku dostępu do FFP2 i 3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch ochronny jednorazowy

- Uczeń/dziecko/pracownik nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany

- pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być zdezynfekowane  i przewietrzone

 

 Kontakty ze środowiskiem szkolnym poza gabinetem

- w kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkoły/przedszkola/żłobka należy przestrzegać dystansu min. 1,5- 2 m.

- w kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosować maskę chirurgiczną.