II LO wysoko w Rankingu „Perspektyw”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2020

Po raz 22 miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking szkół średnich, wskazując najlepsze licea i technika w Polsce. II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie otrzymało honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”, który jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy liceum.

II LO zajęło w klasyfikacji wysokie miejsce, awansując w porównaniu do lat ubiegłych. W Rankingu Liceów szkoła zajęła 252 miejsce w kraju, w Rankingu Maturalnym 244 miejsce w kraju, w Rankingu Wojewódzkim 28 miejsce na Śląsku.

Ranking ogólnopolski

Tak wysoka pozycja rankingowa to nie tylko suma punktów, liczba zwycięstw i z sukcesem zdane egzaminy, ale przede wszystkim efekt zaangażowania, ambicji oraz wspólnej pracy nauczycieli i uczniów II LO przy wsparciu rodziców. Efekty tej współpracy są powodem dumy i radości.

Ranking wojewódzki

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. W kryteriach Rankingu Liceów 2020 wzięto pod uwagę: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Na podstawie analizy wykorzystanych w Rankingu źródeł zewnętrznych, m.in. zestawień okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz danych Systemu Informacji Oświatowej, Kapituła rankingu ogłosiła tegoroczne wyniki.

http://licea.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-liceow

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Tytuł Srebrna Szkoła 2020

    Tytuł Srebrna Szkoła 2020