II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

Piątek

  1A 1B 1C 2A 2B/C 2C 2D
1 j.fr I j.niem I j.ros  j.fr I j.niem I j.ros  j.fr I j.niem I j.ros  mat j. pol mat P przyr
2 j.fr I j.niem I j.ros  j.fr I j.niem I j.ros  j.fr I j.niem I j.ros  fiz  biol  fiz  geog  biol mat
3 mat j. pol EdB fiz  biol  fiz  geog  biol j. ang
4 PP WF biol j. pol HIS GW  j. ang
5 j.ang WF j.ang HiS mat R chem mat R historia
6 j.pol j. ang WF GW mat R chem mat R historia
7 religia mat WOS j. ang WF WF j. pol
8 j.fran II j.fran II j.fran II j. ang   rel j. pol