II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

Czwartek

  1A 1B 1C 2A 2B/C 2C 2D
1 j.niem II j.niem II j.niem II j. pol mat R mat R religia
2 j.niem II inf II  j. ros j.niem II inf II  j. ros j.niem II inf II  j. ros j. pol rel HiS mat
3 rel hist WOK WF j.ang j. ang j.pol
4 WOK mat j.pol mat j. ang j. ang hist
5 mat WOK PP mat WF religia j.ang
6 geog fiz religia j. ang WF j.pol j. ang
7     fiz j. niem I j.niem I inf w ek II łac WF
8     mat 33   j.niem I inf w ek II łac WF