II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

Historia

Zajęcia z historii w Liceum Ogólnokształcącym są realizowane w dwóch etapach. W klasie pierwszej wszyscy realizują historię na poziomie podstawowym, która jest kontynuacją podstawy programowej z gimnazjum i rozpoczyna się od XX wieku ( okres międzywojenny), a kończy się na zagadnieniach współczesnych. W klasie drugiej uczniowie wybierając historię,  jako przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym (4 godziny w tygodniu przez dwa lata)  zaczynają naukę tego przedmiotu od historii starożytnej, średniowiecza i epoki nowożytnej,a w klasie trzeciej kontynuują wątki do czasów nam współczesnych. Tak zorganizowane zajęcia dają duże możliwości rozwijania u uczniów pasji i zainteresowań oraz skutecznie przygotowują  do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Dzięki współpracy z Muzeum Miasta Jaworzna oraz Miejską Biblioteką Publiczną nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach muzealnych, debatach oraz konkursach historycznych.
Nasza szkoła przygotowuje także uczniów do olimpiad historycznych, oferując najzdolniejszym indywidualny tok nauczania oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Nasz uczeń- Tomasz Mielko znalazł się w gronie dwudziestu najlepszych w województwie  śląskim olimpijczyków z historii.

Nauczycielami historii w naszej szkole są :
mgr Małgorzata Kurnik
mgr Maciej Czerwiński (kontakt, pytania :   imczerwinski@wp.pl )

 Poprzednie artykuły na archiwalnej stronie http://arch.lo2.jaworzno.edu.pl/index.php/przedmioty/humanistyczne/historia

Galeria

  • Powiększ zdjęcie S 27

    S 27

  • Powiększ zdjęcie S 27

    S 27

  • Powiększ zdjęcie S 27

    S 27