II Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie

Język niemiecki

nauczycielJęzyk niemiecki w II LO nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na dwóch poziomach zaawansowania. Poziomy te są dostosowane do wiedzy i możliwości uczniów, tak aby każdy mógł w pełnym wymiarze realizować swoje lingwistyczne ambicje. Pomimo niewielkiego wymiaru godzin, młodzież nabywa duże umiejętności, których odzwierciedleniem są coroczne wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Chęć pogłębiania języka niemieckiego powoduje miła atmosfera na lekcji, ciekawe filmy dydaktyczne czy obcowanie z niemiecką kulturą poprzez autentyczne materiały dydaktyczne – każdy może zobaczyć, jak wyglądają niemieckie produkty spożywcze czy pieniądze. Uczniowie aktywnie angażują się zarówno w lekcje, przygotowując prezentacje, jak i w różnego rodzaju konkursy związane z językiem niemieckim. Każda taka aktywność ze strony młodzieży jest nagradzana ocenami. Wzrost zainteresowania językiem niemieckim ze strony uczniów z pewnością spowodowany jest coraz częstszym zjawiskiem pracy za zachodnią granicą i potrzebą komunikowania się w tym języku.

niem

 mgr Anna Osowska

Umowa przedmiotowa

Wymagania edukacyjne

 Poprzednie artykuły na archiwalnej stronie http://arch.lo2.jaworzno.edu.pl/index.php/przedmioty/humanistyczne/niemiecki