Bezpieczeństwo ponad wszystko

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami w jednej z polskich szkół, w których wyniku zmarł uczeń, Minister Edukacji Narodowej zalecił, by przeprowadzono w placówkach oświaty godziny wychowawcze z uczniami, na których zostałyby omówione procedury bezpieczeństwa w szkole, jak i samo bezpieczeństwo uczniów.

Dyrekcja naszej szkoły nakazała przeprowadzenie takich rozmów z uczniami przez ich wychowawców. Przypomnieli oni swoim podopiecznym procedury bezpieczeństwa, drogi ewakuacji w razie wypadku, lub pożaru, ale co najważniejsze, poinformowali uczniów jeszcze raz, jak należy reagować na jakiekolwiek przejawy agresji lub przemocy słownej ze strony rówieśników. Nauczyciele naszej szkoły są bardzo dobrze przeszkoleni, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, czy krytycznych. Zapewniają nam bezpieczeństwo podczas przerw, dyżurując na każdym korytarzu.

Dodatkowo w ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, wprowadzono formułę tzw. anonimowej skrzynki na sygnały. Jest to skrzynka, do której rodzice uczniów mogą anonimowo wrzucić swoje uwagi, lub informację dotyczące szkoły i bezpieczeństwa jej uczniów, gdy uważają, że tak należy postąpić. W przypadku jakichkolwiek złych zachowań wobec ich dzieci, rodzic również może taki czyn zgłosić poprzez rozmowę z nauczycielem, czy to właśnie użycie wyżej wymienionej skrzynki na sygnały.

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, nasza szkoła przeprowadziła zajęcia dotyczące bezpieczeństwa swoich uczniów, podczas przebywania w szkole. Uczniowie brali również udział w zajęciach, na których dowiedzieli się, jak reagować i zachowywać się w niecodziennych kryzysowych sytuacjach. sytuacjach zagrażających zdrowiu czy życiu, a które mogą wystąpić. Wytłumaczono im, jak należy ewakuować się z budynku podczas alarmu pożarowego i bombowego, jakich czynności nie wykonywać, by nie stwarzać zagrożenia dla innych. Dowiedzieli się również, jak reagować, gdy ma się do czynienia z wolnym strzelcem, czy będąc zakładnikiem. Pamiętajmy, że choć takie sytuacje są niecodzienne, to nie jest wykluczone, że nie znajdziemy się w tak tragicznych sytuacjach, czego nikomu nie rzyczymy.

Podsumowując, przeprowadzone zajęcia przypomniały uczniom, jak należy się zachowywać, by nie stwarzać zagorzenia dla innych, jak reagować na akty przemocy, jak się przed nimi bronić, a przede wszystkim, by pamiętać, że w takich sytuacjach nie jesteśmy osamotnieni i zawsze powinniśmy zwrócić się do rodzica i nauczyciela z prośbą o pomoc.

 

Jakub Banasik II D

Galeria

 • Powiększ zdjęcie 1

  1

 • Powiększ zdjęcie 2

  2

 • Powiększ zdjęcie 3

  3

 • Powiększ zdjęcie 4

  4